Membership/Approvals

Vi er registrert i EPIM JQS. Dette er et felles kvalifikasjonssystem for operatører på norsk sokkel.

We are registered in EPIM JQS, the joint qualification system used by all of the operators on the Norwegian Continental Shelf (NCS)


Vi er sertifisert iht ISO 9001:2015. Registreringsnummer NO-801185.

We are certified according to ISO 9001:2015. Register NO-801185


Som Godkjent Foretak er vi sertifisert av Sjøfartsdirektoratet for kontroll av fiskefartøy og arbeidsfartøy under 15 m

We are certified by Norwegian Maritime Directorate for approval of fishing vessels and service vessel with length up to 15 m.


Vi er medlem i Petro Arctic; leverandørnettverket for petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel og i Barentshavet.

We are a member of Petro Arctic; supplier network for oil and gas projects on the Norwegian continental shelf and the Barents Sea.