Our Policy

Design i verdensklasse – Kompetanse – Miljø- og samfunnsansvar
Fokus på sikkerhet – Gode holdninger

 


I Polarkonsult bestreber vi oss på å

H olde høy standard i HMS- og kvalitetsarbeid
U tvikle høy kompetanse
L egge vekt på gode holdninger, samfunnsansvar og etisk standard
L evere maritim design og tjenester i verdensklasse med høy miljøstandard
S tille strenge krav til våre leverandører