Senioringeniør skipsdesign - Naval architect ship design

Stilling ledig - Vacant position

English version

Vi har økende oppdragsmengde for rederi og verft i tilknytning til skipsbygging over hele verden.

Bli med på å utvikle bedriften og delta i et hektisk internasjonalt miljø med teknologisk utfordrende oppgaver.

Vi er på jakt etter høyt kvalifisert senior ingeniør for deltakelse i vårt team for design av nybygg og ombygginger.

Du har derfor følgende muligheter for deg som Sivilingeniør.

Senioringeniør skipsdesign

Du vil være en del av vårt team som jobber med avansert design av nybygg og ombygginger. Vi er spesielt på jakt etter personer med tverrfaglig kompetanse som kan bidra til helhetlig utvikling av våre skipsprosjekt. Vi benytter både tradisjonelle 2D designverktøy, verktøy for stabilitet samt ulike 3D verktøy. Vi arbeider med mange skipstyper; lasteskip, tankskip, tungløftskip, passasjerskip- og ferger, fiskefartøy, m.m.

Du bør ha noen års erfaring i generell skipsdesign og helst ha tverrfaglig kompetanse innen skrogdesign, stabilitet, arrangementer, maskinsystemer, utrustning, m.m. Du bør være faglig trygg på vurdering og bruk av relevant programvare.

Vi tilbyr:

  • Utfordrende oppgaver i et hektisk internasjonalt marked
  • Opplæring og utviklingsprogram
  • Personalforsikring
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale


Ytterligere informasjon:
Sigmund Sørensen, tel. +47 77 05 84 00 - 901 13 903
Terje Richardsen, tel. +47 77 05 84 00 - 909 47 972

Elektronisk søknad til: stilling@polarkonsult.com


We experience increased demand for engineering for international shipbuilding. Join our team and take part in a growing demand for advanced engineering. .

We are looking for a highly qualified engineer holding M.Sc. degree for

Senior naval architect and ship design

Leading engineer for advanced structural analyses using Sesam, GeniE and similar strength assessment systems.

Preferably, you have experience within several aspects of ship design; hull, stability, maschinery, arrangements, outfitting, etc.  You should be confident in the use of computer programs for ship design. General drafting experience will be appreciated.

We can offer:

  • Challenging tasks in an international business
  • Training and development programs
  • Personal insurance program
  • Competitive terms

Further information by contacting:
Sigmund Sørensen, ph. +47 77 05 84 00 - 901 13 903
Terje Richardsen, ph. +47 77 05 84 00 - 909 47 972

Application to: stilling@polarkonsult.com