Senioringeniør struktur - Senior structural engineer

Stilling ledig - Vacant position

English version

Vi er inne i en spennende fase med oppdrag tilknyttet tradisjonell skipsbygging over hele verden.

Vi har også økende oppdragsmengde for olje- og gass industrien og vi tar del i videreutviklinga mot nord. Harstad er utpekt som Statoils sentrale driftsmiljø i nord og vi forventer sterkt økende aktivitet i byen.

Bli med på å utvikle bedriften og delta i et hektisk internasjonalt miljø med teknologisk utfordrende oppgaver.

Vi er på jakt etter høyt kvalifisert senior ingeniør for faglig ledelse av våre aktiviteter tilknyttet avanserte strukturanalyser.

Du har derfor følgende muligheter for deg som Sivilingeniør.

Senioringeniør struktur

Du vil være faglig ansvarlig for våre aktiviteter innenfor området avanserte styrkeberegninger og tradisjonell strukturdesign. Du må håndtere ett elle flere av sentrale fagområder som

 • Strukturanalyser ved bruk av 3D FEM systemer. Vi benytter verktøy som Sesam, Genie og lignende.
 • Struktur klassetegninger
 • Regler for klassifikasjon av skipsstruktur
 • Generell skipskonstruksjon og arbeidstegninger

Du bør noen års erfaring fra strukturdesign av skip eller flytende strukturer for olje og gassindustrien. Du bør være faglig trygg på vurdering og bruk av slike strukturelle analyseverktøy.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i et hektisk internasjonalt marked
 • Opplæring og utviklingsprogram
 • Personalforsikring
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Ytterligere informasjon:
Sigmund Sørensen, tel. +47 77 05 84 02 - 901 13 903
Terje Richardsen, tel. +47 77 05 84 22 - 909 47 972

Elektronisk søknad til: stilling@polarkonsult.com


We experience increased demand for advanced structural ship design and for a growing oil and gas sector in the north. We want to take part in the development of a growing petroleum sector in northern waters and the Arctic. Harstad has been chosen as Statoil’s main center for exploration of oil and gas fields in the north.

We are dedicated to maintain focus on our services for international ship design and shipbuilding. Join our team and take part in a growing demand for advanced engineering.

We are looking for a highly qualified engineer holding M.Sc. degree for

Senior structural designer, FEM analyses

You will be leading engineer for our activities within advanced structural analysis and design for ship structures and/or other floating structures. You should cover one or more of the following areas

 • Advanced structural analyses using Sesam, GeniE and similar strength assessment systems.
 • Structural classification drawings
 • Rules for structural classification
 • General structural ship design and workshop drawings

We can offer:

 • Challenging tasks in an international business
 • Training and development programs
 • Personal insurance program
 • Competitive terms

 Further information by contacting

Sigmund Sørensen, ph. +47 77 05 84 02 - 901 13 903
Terje Richardsen, ph. +47 77 05 84 22 - 909 47 972

Application to: stilling@polarkonsult.com