Fartøykontroll

Som GODKJENT FORETAK (GF) gjennomfører vi fartøykontroller og utsteder nødvendige sertifikater; både for Fiskefartøy, Laste- og servicefartøy samt fartøy for oljevernberedskap.

Kontrollene omfatter nå også servicefartøy for oppdrettsnæringen.

På bildet ser vi noen av våre 7 ansatte ved eget kontor som er engasjert med kontroller. På bildet ser vi også Roald Inge Kraagh som nylig har fått gjennomført fullstendig kontroll med utstedelse av Fartøysinstruks for Altevaag på 10,665 m.

COVID-19 (Korona) situasjonen

På grunn av den pågående pandemien har Sjøfartsdirektoratet bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser, som har forfall mellom 1. juli 2021 og 31. desember 2021, forlenges 3 måneder etter nærmere godkjenning fra direktoratet.

Dette brevet skal skrives ut og kunne forevises ombord

Vi oppfordrer våre kunder til å kontakte oss for en utvidelse av deres fartøysinstrukser slik at vi får planlagt videre oppfølging fram mot kontroll ombord og forfall av fartøysinstruks.

Se også Sjøfartsdirektoratet.

Vårt nettverk
Vi er representert på 8 steder langs norskekysten, fra Kjøllefjord i nord til Bergen i sør

 • Kjøllefjord - Stein Kåre Røvik AS
 • Skjervøy - Knut Arne Mikalsen
 • Myre - Marinconsult AS
 • Harstad - Polarkonsult hovedkontor
 • Svolvær - ASA Maritim AS
 • Bodø - Egen ansatt, Gunnar Handegård
 • Sandnessjøen - Nord Norsk Termorens AS
 • Bergen - Egen ansatt, Tage Karlsen

 

For bestilling eller forespørsel, bruk kontaktskjema til høyre,
eller ta direkte kontakt på vårt sentralbord, tel (+ 47) 77 05 84 00

Kontaktperson
Jonas Elvehøy, firmapost@polarkonsult.com

Vi gjennomfører også Kontroll og sertifisering av kraner og løfteutstyr

Vi utfører Kontroll iht Forskrifter for følgende fartøygrupper:

Fiskefartøy mellom 8 og 15 m

 • Fartøy 8 – 9 m: Kun førstegangskontroll hos Godkjent foretak.
 • Fartøy 9 – 10,67 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 5. år.
 • Fartøy 10,67 – 15 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 2,5 år.
   

Laste- og servicefartøy mellom 8 og 15 m (Ny, gjeldende fra 1. januar 2015)

 • Nybygg 8 – 15 m og nyimporterte fartøy: Skal gjennomgå fullstendig kontroll hos Godkjent foretak.
 • Alle fartøy 8-15 m som tidligere har vært fremstilt for fullstendig kontroll skal fremstilles for periodisk kontroll hver 30. måned.

Fartøy i oljevernberedskap til og med 15m

 • Kontroll og sertifisering av fartøy 8 - 15 m i oljevern iht Forskriften

 

Forespørsel / bestilling