Fartøykontroll

Som GODKJENT FORETAK (GF) gjennomfører vi fartøykontroller og utsteder nødvendige sertifikater; både for Fiskefartøy, Laste- og servicefartøy samt fartøy for oljevernberedskap.

Kontrollene omfatter nå også servicefartøy for oppdrettsnæringen.

Vårt nettverk
Vi er representert på 9 steder langs norskekysten, fra Havøysund og Kirkenes i nord til Bergen i sør

 • Havøysund - Frydenbø Industri-Havøysund
 • Skjervøy - Knut Arne Mikalsen
 • Myre - Marinconsult
 • Harstad - Polarkonsult hovedkontor
 • Svolvær - ASA Maritim
 • Sandnessjøen - Nord Norsk Termorens
 • Herøyholmen - Herøy Slip & Plastservice
 • Trondheim - Fjelldal Consulting
 • Bergen - Polarkonsult avdelingskontor

 

For bestilling eller forespørsel, bruk kontaktskjema til høyre,
eller ta direkte kontakt med:

Gunnar Handegård, tel  + 47 908 44 453
gunnar.h@polarkonsult.com

Vi gjennomfører også Kontroll og sertifisering av kraner og løfteutstyr

Vi utfører Kontroll iht Forskrifter for følgende fartøygrupper:

Fiskefartøy mellom 8 og 15 m

 • Fartøy 8 – 9 m: Kun førstegangskontroll hos Godkjent foretak.
 • Fartøy 9 – 10,67 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 5. år.
 • Fartøy 10,67 – 15 m: Førstegangskontroll hos Godkjent foretak og periodisk kontroll hvert 2,5 år.
   

Laste- og servicefartøy mellom 8 og 15 m (Ny, gjeldende fra 1. januar 2015)

 • Nybygg 8 – 15 m og nyimporterte fartø: Skal gjennomgå fullstendig kontroll hos Godkjent foretak.
 • Alle fartøy 8-15 m som tidligere har vært fremstilt for fullstendig kontroll skal fremstilles for periodisk kontroll hver 30. måned.

Fartøy i oljevernberedskap til og med 15m

 • Kontroll og sertifisering av fartøy 8 - 15 m i oljevern iht Forskriften

 

Forespørsel / bestilling