Gjør som Roald på MS Altevaag innen 1. januar 2020

16-10-2019

Roald er smart, han har fått gjennomført kontroll og godkjenning av MS Altevaag.

Fra 1. januar 2020 skal alle fiskefartøy mellom 8 og 10,67 m, bygget i perioden 1.1.1970-31.12.1982 ha Fartøysinstruks.

Også fiskefartøy mellom 10,67 og 15 m, med sertifikat for Fjordfiske bygget før 31.12.1991 skal ha godkjente stabilitetsberegninger fra 1. januar 2020.

Klikk deg inn på Fartøykontroll dersom du trenger kontroll av båten din!

Roald Inge Kraagh har vært kunde hos Polarkonsult siden 2011. MS Altevaag var tidligere registrert som fartøy over 10,67 meter, men gjennom ombygging er lengde redusert til under 10,67 meter.

Fartøyet er i prosess for resertifisering med utstedelse av ny Fartøysinstruks og vil snart være klart for en ny 5 årsperiode.

- Jeg er godt fornøyd med arbeidet som Polarkonsult har utført, sier Roald Kraagh idet vi forlater han og båten ved Fiskerikaia i Harstad.