Forlenget gyldighet av Sertifikat og Fartøysinstrukser

20-03-2020

På grunn av den pågående situasjonen med Korona pandemien har Sjøfartsdirektoratet bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder.

Vi oppfordrer våre kunder til å kontakte oss for en utvidelse av deres fartøysinstrukser slik at vi får planlagt videre oppfølging fram mot kontroll ombord og forfall av fartøysinstruks.

PS: Bildet er tatt før Corona krisen. Vi holder nå behørig avstand og praktiserer hjemmekontor

Kontakt oss på

Sentralbord: firmapost@polarkonsult.com - Tel 77 05 84 00

Roar Larsen: roar.l@polarkonsult.com - Tel 971 61 722

Ole A. Andreassen: ole.a@polarkonsult.com - Tel 957 33 628

Staben er parat til å håndtere dette.

 

Se Utsettelsen fra Sjøfartsdirektoratet

Newer
Older