En kontrollør skifter beite.....

08-05-2019

Vår solide inspektør gjennom mange år, Gunnar Handegård, har valgt å flytte til Bodø. Gunnar forlater likevel ikke Polarkonsult og etablerer seg nå i Bodø for oppdrag på vegne av Polarkonsult. Vi styrker derfor vår tilstedeværelse som Godkjent Foretak i Bodø-området.

Gunnar er utdannet maskinist/offiser og var leder for skipsteknisk kontor i Ramsund, inntil han begynte som inspektør i Polarkonsult i 2008. Gunnar har vært leder for vårt engasjement som Godkjent Foretak på vegne av Sjøfartsdirektoratet for fartøy under 15 m. Siden 2008 har han etter alt å dømme godkjent flere hundre fartøy sammen med sine kolleger. 

- Det har vært interessant og givende år med til tider hektisk virksomhet, sier Handegård, som pakker flyttelasset en av de nærmeste dagene.

Han overlater nå lederansvaret for kontrollvirksomheten til Ole A. Andreassen.

Gunnar blir fra nå av vår stedlige representant i Bodø og vil kunne utøve kontrolloppgaver for fartøy i Bodø-området.

Listen over våre representanter finner du HER.