Kontroll av servicebåter for oppdrett og arbeidsbåter generelt

31-08-2015

Kontrollordningen for Fartøy mellom 8 og 15 m er som kjent utvidet til også å gjelde alle typer arbeidsbåter, også servicebåter for oppdrettsnæringen.

I tillegg til kontroll av Fiskefartøy 8-15 m omfatter kontrollordningene nå også:

Laste- og servicefartøy mellom 8 og 15 m (Ny, gjeldende fra 1. januar 2015)

  • Nybygg 8 – 15 m og nyimporterte fartø: Skal gjennomgå fullstendig kontroll hos Godkjent foretak.
  • Alle fartøy 8-15 m som tidligere har vært fremstilt for fullstendig kontroll skal fremstilles for periodisk kontroll hver 30. måned.

Fartøy i oljevernberedskap til og med 15m

  • Kontroll og sertifisering av fartøy 8 - 15 m i oljevern iht Forskriften

Polarkonsult er som kjent Godkjent Foretak og kan gjennomføre kontroller på kort varsel.


Se: Polarkonsult Fartøykontroll