Manglende kontroll av fiskefartøy 8 - 10,67 m

31-07-2015

I en artikkel på nrk.no uttryker sjefingeniør Arild Lie i Sjøfartsdirektoratet at mange sjarkeiere står i fare for å miste bruksretten på grunn av manglende kontroll.

Manglende kontroll av fartøy gjør at mange eiere av fiskebåter står i fare for å ikke kunne bruke båtene sine etter nyttår. Store deler av disse fartøyene holder til i Nord-Norge.

I artikkelen på nrk.no uttaler Arild Lie – Mange eiere av fiskebåter som har krav om å få kontrollert og sertifisert fartøyene sine, står i fare for å ikke kunne bruke båtene sine fra nyttår av grunnet manglende kontroll, sier sjefingeniør Arild Lie i Sjøfartsdirektoratets fiskefartøyavdeling i en pressemelding.

Artikkelen på nrk.no

Polarkonsult er som kjent Godkjent Foretak og kan gjennomføre kontroller på kort varsel.
Se: Polarkonsult Fartøykontroll