Undervisningsfartøyet MS Oscar Sund døpt

30-08-2019

Tirsdag formiddag ble Meløy Videregående skoles nye undervisningsfartøy MS Oscar Sund døpt. Det var stor jubel blant alle elevene som hadde samlet seg ved Rødbrygga på Inndyr. Den nye båten ble levert fra Hvide Sande Båtbyggeri i Danmark i Juli. Prosjektgruppa, skolens ledelse og øvrig personell ved Nordland Fylkeskommune er strålende fornøyd med båten til tross for noe forsinket levering fra verftet.

Polarkonsult ved Arne Markussen var til stede ved dåpen og takket for godt samarbeid gjennom tre år med planlegging og gjennomføring. Vi har vært med på prosessen siden høsten 2016 og har sammen med prosjektgruppe og innkjøpsavdelinga ved NFK, utarbeidet kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag. Polarkonsult har også bistått innkjøpsseksjonen gjennom evaluering og kontraktsforhandlinger. I byggefasen har vi også hatt ansvar for inspeksjon fram til levering og utprøving. Terje Richardsen har vært vår inspektør og har fulgt arbeidet ved verftet.

Sentrale personer ved dåpen, fra høyre, Studierektor Marita Martinussen, Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen, Utdanningssjef Nordland Nina Ellingsen Høiskar, Rektor Kjetil Fagervik

Gudmor for fartøyet var Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen. I sin tale berømmet hun skolen og prosjektgruppa for vel gjennomført arbeid. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på ca 58 mill kr.

To sentrale i vårt arbeid med prosjektet, Innkjøpsrådgiver Lillian Evjen og Prosjektleder for bygging Knut-Eirik Svendsen

Båten erstatter nå gamle Salthammer fra 1954, en 66 ft treskøyte som har vært i skolens tjeneste siden 1991. Oppgraderingen til nye Oscar Sund er et kvantesprang i teknologi og utforming. Oscar Sund er Norges første opplæringsfartøy for fiskeri, levendefisk og nautikk. Båten er 24 m lang og 8 m bred. Den er rikt utstyrt for en rekke fangstredskaper, har et kompakt, men funksjonelt arbeidsdekk og fabrikkdekk. Nybåten har betydelig miljøprofil med NOx renseanlegg samt batteripakke på 80 kWh som gir tilstrekkelig strøm for fartøyet ved kailigge over natt. Båten har en hovedmotor på 550 kW som gir en servicefart tett oppunder 10 knop.

Arbeidsdekk tilrettelagt for mange redskapsformer

Navnet Oscar Sund har båten fått fra den kjente havforskeren som ble født i 1884 og vokste opp på Sund i Gildeskål, bare et steinkast fra der skolen ligger i dag. Barndommen i et fiskersamfunn kom til å prege han faglig og politisk. Opp gjennom årene har Oscar Sund gitt navn til tre fartøy. Forskningsfartøyet tilhørende Høgskolen i Bodø bar tidligere samme navn, men etter at det fartøyet ble solgt og endret navn, var Oscar Sund navnet ledig kunne Knut-Eirk Svendsen fortelle i sin beretning om havforskeren.

Lærling David Brækkan har vært involvert i hele prosessen.

Les gjerne mer om flotte Meløy Videregående skoles anlegg på Inndyr