New high speed vessels for Nordland Fylkeskommune

11-11-2017

Nordland County and Brøddrene Aa of Norway have signed a contract on delivery of two high speed catamarans for the Nordland express route, NEX, serving the stretch Sandnessjøen - Bodø - Svolvær. Contract value is around 200 mill NOK.

Polarkonsult has been engaged on development of tender specifications, tender process, evaluation of tenders and contract negotiations. Polarkonsult will also take part in project management and building inspection togehter with NFK's own personnel.

------

Nordland Fylkeskommune og Brødrene Aa har nylig signert kontrakt om levering av to nye NEX'er, hurtigbåter som skal inn i rutene Sandnessjøen - Bodø - Svolvær. Kontraktsverdien er ca 200 mill kr.

Polarkonsult har bidratt i prosessen med utarbeidelse av kravspesifikasjon, utlysning, evaluering av tilbud og kontraktsforhandlinger. Polarkonsult skal også gjennomføre byggetilsyn i samarbeid med fylkeskommunens eget personell.

Bildet: Daglig leder i Brødrene Aa, Tor Øyvin Aa og samferdselsråd Svein Eggesvik

Båtene skal bygges og ferdigstilles ved Brødrene Aa sitt verft i Hyen i Sogn og Fjordane. Byggingen starter i april 2018 og levering er tidlig desember 2018 og slutten av februar 2019.

De nye båtene vil ha  ca 30% lave drivstofforbruk enn de som går langs Nordlandkysten i dag. Mye av miljøgevinsten oppnås ved utforming av skrog, vekt på fartøy (fiberkarbon), hastighet og anløpsstruktur.

Det er stilt krav om det nyeste innen teknologi, med lavest mulig utslipp og forbruk for denne type hurtigbåtrute. Motorene er tilpasset bruk av biodiesel/syntetisk diesel i tillegg til marine diesel hvis det blir aktuelt. Det er også stilt høye krav til universiell utforming med blant annet innvendig heis. Alle passasjerseter får polstret regulerbar rygg med høykvalitet med skinntrekk. I tillegg vil det bli ladepunkter, wifi med god kapasitet og kiosk.

• Loa 42 m
• Karbonfiber
• 32 knop servicefart
• 220 passasjerer
• Innvendig heis for blant annet rullestol
• Godsførende plass til 16 europaller
• 30% mindre drivstoff forbruk enn dagens båter
• Tilpasset bruk av biodiesel/syntetisk diesel i tillegg til marine diesel
• Tilpasset forskjellige kaihøyder
• Høyhastighet WiFi i salong

Se gjerne NFK sin pressemelding