Staff increasing, five new colleagues

20-05-2021

Growing orderbook has required increased staff. We are happy to announce that five new engineers have been employed at Polarkonsult recently, strengthened company competence and a substantial increase in capacity.

From left, Frode Eldevik, June Strand Bakkeid, Jonas Elvehøy, Maria-Madalina Caraignat, Adrian Pavel

The five engineers cover structural- and mechanical engineering, process engineering, nautical- and operative experience as well as project management. They will join the teams working with system- and operational documentation for Johan Castberg FPSO, general ship design and approval of smaller vessels under 15 m.

You will find more details on our staff in Contact.

Welcome, we hope you will find the job interesting and challenging!

---

Økt oppdragstilgang har medført behov for styrking av staben. Vi kan med glede meddele at fem nyansatte nylig har tiltrådt stillinger i Polarkonsult. Staben har fått verdifull kompetanse og vår kapasitet er økt betydelig.

De fem har utdanning og bakrunn innen mekaniske fag, prosess, nautikk, maritime operasjoner og prosjektledelse. De vil tiltre ulike team som jobber med system- og operasjonsdokumentasjon for Johan Castberg FPSO, generell skipsdesign samt godjenning av mindre fartøy under 15 m.

Du finner med informasjon om ansatte på Contact.

Velkommen, vi håper dere som nyansatte finner jobben og utfordringene interessante!