Number of approvals of fish farming work boats increases

29-01-2016

Our team of surveyours and engineers responsible for approvals of fishing vessels and work boats for fish farming have busy days.

Teamet; fra venstre Tommy Breivik, Ole Andreas S. Andreassen, Franck Johnsen og Gunnar Handegård, har hektiske dager med godkjenning av fiskebåter og arbeidsbåter for oppdrettsnæringen. De nye kravene for godkjenning av slike arbeidsbåter trådte i kraft 1. januar 2015 gjennom forskrift for mindre lasteskip og de første båtene skal være godkjent innen 1. januar 2017. Dette har medført et betydelig antall kontroller.

En av våre kunder, Ellingsen Seafood, var tidlig ute med forespørsel om kontroll og godkjenning av arbeidsbåtene tilhørende selskapet. På bildet er teamet i ferd med å studere stabilitetsberegningene for Oddværing, en arbeidskatamaran tilhørende deres oppdrettsanlegg. Fartøyet er kontrollert og vil få sin godkjenning 1. januar 2017 og vil da være klar for videre drift uten pålegg.

Det er viktig at oppdrettsnæringen prioriterer å få startet prosessen for godkjenning så snart som mulig for å få identifisert og utbedret avvik innen 1. januar 2017.

Vårt team som håndterer kontrollordningen står klar for nye oppdrag, både for fiskefartøy og oppdrettsbåter.

Våre kontrolltjenester finner HER.