Nyansettelser i Polarkonsult

24-06-2019

Økende oppdragsmengde og utvidet arbeidsområde har medført at Polarkonsult så langt i 2019 har tilsatt 5 nye medarbeidere. Det tradisjonelle skipsmarkedet er stabilt med god tilgang på oppdrag, men det er spesielt innen offshore at selskapet øker sin aktivitet. Polarkonsult signerte i januar en 8-årig rammeavtale med Equinor; spesielt med henblikk på feltene Norne og Johan Castberg. Også selskapets kontrollvirksomhet som godkjent foretak på vegne av Sjøfartsdirektoratet er stabilt og til tider hektisk.

Mattis Lihaug har en Bachelorgrad i prosessteknologi fra Høgskolen i Narvik og har bred erfaring som prosessoperatør og prosessingeniør ved Norne og Aasta Hansteen. Mattis vil spesielt arbeide med vårt pågående oppdrag med utarbeidelse av prosessdokumentasjon for Johan Castberg sammen med vårt øvrige team på 3-4 personer.

Roar Larsen har en fersk Bachelor i skipsdesign fra NTNU Ålesund, men har tidligere utdanning og omfattende praksis som maskinist og maskinsjef. Han vil primært styrke staben innen inspeksjon, men vil også jobbe med tradisjonell skipsdesign og fartøykontroll.

Dag-Arne Kind er nytilsatt økonomisjef. Han er registrert revisor med bachelor i revisjon fra Høgskolen i Harstad samt befalsutdanning fra Forsvaret. Dag-Arne har jobbet som befal i Forsvaret og som revisor i offentlig og privat sektor. Han overtar stillingen etter vår tidligere økonomisjef gjennom mange år som har valgt å flytte.

Stian Morel er nyutdannet Bachelor i skipsdesign fra NTNU Ålesund. Stian jobber i hovedsak med skipsdesign og inngår i teamet som foretar kontroll av mindre fiske- og arbeidsfartøy.

Tommy Benjaminsen har en Master innen produkt- og systemdesign fra NTNU i Trondheim samt en Bachelor i maskinteknikk fra Narvik. Han har erfaring fra velkjente firma som Cisco og Optimar. Tommy vil tiltre i august og skal i første omgang tiltre teamet som arbeider med dokumentasjon for Johan Castberg.

På det ene bildet Tommy Benjamensen, mens på det andre bildet ser vi fra venstre Mattis Lihaug, Roar Larsen, Dag-Arne Kind og Stian Morel.