Fra Sjøfartsdirektoratet til Polarkonsult

01-09-2021

I Polarkonsult har vi nylig ansatt to nye medarbeidere med bakgrunn fra Sjøfartsdirektoratet, Andrea Gjelsten Mortensen og Odd-Tore Frantsen. Med erfaring fra sin virksomhet i direktoratet har de to verdifull kompetanse innen skipsdesign. Med disse ansettelsene har vi i løpet av det siste året ansatt hele 8 nye medarbeidere.

----------

Recently, two new colleagues, both with background from the Norwegian Maritime Directorate; Andrea Gjelsten Mortensen og Odd-Tore Frantsen. Their experience from NM will be valuable and appreciated. With these employments, 8 new colleagues have been employed last year.

Andrea Gjelsten Mortensen (26) har en Bachelor grad fra NTNU Ålesund innen skipsdesign. Andrea har jobbet i Sjøfartsdirektoratet siden 2019 der hun spesielt har arbeidet innen sikkerhet, stabilitet, lastelinje og tonnasje for fiskefartøy. Verdifull erfaring og kunnskap for hennes jobb i Polarkonsult.

Andrea er opprinnelig fra Røros, men har nå bosatt seg i Harstad og ser ved siden av jobben fram til å utforske en del av turterrenget rundt byen.

Odd-Tore Frantsen (54) har også en Bachelor grad innen skipsdesign, men fra Bergen ingeniørhøgskole i 1993. Han har meget variert erfaring fra konsulentbransje og skipsdrift, blant annet har han tidligere jobbet i Seaworks, en av våre viktigste kunder. Hans siste arbeidssted har vært som senior inspektør i Sjøfartsdirektoratet Svolvær.

Odd-Tore vil i stor grad arbeide som prosjektleder og har idag ansvar for vårt prosjekt PK-164 LNG som er under bygging for Seaworks ved Wuhu Shipyard i Kina.

Vi ønsker de to hjertelig velkommen ombord!

-------

Andrea Gjelsten Mortensen (26) holds a Bachelor degree in naval architecture from NTNU Ålesund. Andrea has been with NMA since 2019 working with technical safety, stability, load line and tonnage for fishing vessels. She is originally from Røros, but having settled down in Harstad, she is ready to explore and hiking in the beautiful surroundings of the city.

Odd-Tore Frantsen (54) also hold a Bachelor degree  in ship design, from the university of Bergen in 1993. He has varied experience from consultancy and ship operations, among other with Seaworks, one of our most important customers. His last engagement was as senior surveyor at NMA Ålesund.

Odd-Tore will primarily be engaged in project management, at the moment as manager for our delivery for PK-164 LNG under construction for Seaworks at Wuhu Shipyard in China.

Welcome onboard, Andrea and Odd-Tore!