Polarkonsult engaged in national study on carbon capture and storage, CCS

07-05-2017

Polarkonsult, in partnership with Larvik Shipping and Praxair, have been awarded a contract for a concept study on ship transportation of CO2, as part of a national strategy for establishing a full scale chain for carbon capture, transport and storage (CCS) in Norway. The contract is awarded by Gassco and was won in competition with other institutions and companies in Norway.

------

Polarkonsult er i partnerskap med Larvik Shipping og Praxair, engasjert i konseptstudie for skipstransport av CO2 som ledd i en nasjonal strategi for etablering av fullskala karbonfangst, transport og lagring (CCS) i Norge. Kontrakten er tildelt av Gassco og er vunnet i konkurranse med andre kompetansemiljø i Norge.

The trio, Polarkonsult, Larvik Shipping and Praxair, with Larvik Shipping as contract partner, will base the work on a concept study carried out in 2015 and a feasibility study in 2016 where the same partners carried out extensive work for Gassco.

- We are very satisfied with the awarding the contracts on studies on ship transport of CO₂ to Larvik Shipping and Brevik Engineering, Frode Leversund, CEO of Gassco, points out. – The companies will carry out detailed studies on CO₂ transport and with more accurate cost estimates. Brevik Engineering has also been awarded a similar study.

The study will be completed by the end of August 2017 and is both challenging and interesting. Polarkonsult will focus on ship design and optimization of building- and operational costs, while Larvik Shipping and Praxair will focus on operations, CO2 tanks and connected systems. Environmental friendly ship design will be given high priority, with both LNG powering and hybrid power and batteries as obvious elements.

The study is part of a larger work where contracts for full scale CO2 capture has been awarded to Klemetsrud facility, Norcem Brevik and Yara Porsgrunn.

The partnership builds on previous work where Polarkonsult has been engaged by Larvik Shipping and Praxair, former Yara, for development of conceptual ship design for their CO2 shipping activities. Praxair and Larvik Shipping is highly competent and market leaders in «clean» CO2 production and distribution for the food market.

For the study, up to 5 engineers at Polarkonsult will be engaged and requires expertise from a variety of engineering. The marine consultant has recently moved into the brand new Statoil building in Harstad and is well prepared for the assignment for Gassco. The staff is excited about the work and look forward to an exciting project with highly competent partners and customer Gassco.

------------

Trioen Polarkonsult, Larvik Shipping og Praxair, med Larvik Shipping som kontraktspartner, vil bygge studien på en idéstudie gjennomført i 2015 og på en mulighetsstudie fra 2016 der trioen også leverte arbeid for Gassco.

- Vi er svært fornøyd med tildeling av konseptstudier for skipstransport av CO₂ til Larvik Shipping og Brevik Engineering, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco. - Miljøene skal nå planlegge CO₂ transporten i detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Brevik Engineering er også tildelt tilsvarende studie.

Arbeidet skal være sluttført i slutten av august 2017 og må betegnes som krevende og meget interessant. I studien vil Polarkonsult ha fokus på skipsdesign og optimalisering av bygge- og operasjonskostnader, mens Larvik Shipping og Praxair i hovedsak vil ta hånd om skipsdrift og CO2 tanker med tilhørende systemer. Miljøvennlig skipsdesign vil naturlig nok ha fokus, både med LNG drift og hybride framdriftslinjer som framtredende elementer.

Studien er ledd i et større arbeid der det også er tildelt kontrakter for videre studier av fullskala fangst av CO₂ til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara, og skal etter planen inngå kontrakt med lageroperatør før sommeren.

Polarkonsult, Larvik Shipping og Praxair (tidligere Yara) har gjennom mange år samarbeidet om prosjektutvikling av CO2 tankskip. Larvik Shipping har i en årrekke forestått skipstransport av CO2 for Yara, men da som «ren» CO2 for næringsmiddelindustrien.

Arbeidet i Polarkonsult vil engasjere opp mot 5 personer med variert bakgrunn i en hektisk periode i sommer. Bedriften er nylig flyttet inn i det nye Statoil bygget i Harstad og er godt skodd for oppdraget. Staben ser fram til et spennende prosjekt sammen med gode og faglig solide partnere og Gassco som kunde.