Polarkonsult er nå ISO 9001 sertifisert

02-10-2019

I Polarkonsult har vi i løpet av det siste året videreforedlet våre rutiner og dokumentasjon med henblikk på sertifisering av vårt QA system etter NS ISO 9001:2015.

Over the last year, we have devoloped our routines and documentation toward approval of our QA system according to NS ISO 9001:2015. Our certificate with registration no 801195 was issued by Nemko on 20th september 2019.

On the photos you will find consultant Mohammad Talaa of KUPA, Sigmund Sørensen CEO of Polarkonsult, Helge Cato Aamodt of Nemko, Dag-Arne Kind and Terje Richardsen of Polarkonsult.

Arbeidet har vært ledet av vår tidligere økonomisjef Liv Sund Karlsen og hennes etterkommer, økonomisjef og kvalitetsleder Dag-Arne Kind. I arbeidet har vi hatt god rådgiving og hjelp fra Mohammad Talaa i KUPA, Harstad. Sertifiseringen har vært gjennomført av Helge Cato Aamodt i Nemko. Vårt sertifikat har nummer 801195 og ble utstedt 20. september.

Mohammad Talaa, Sigmund Sørensen, Helge Cato Aamot, Dag-Arne Kind og Terje Richardsen

Nemko’s Helge Cato Aamodt gratulerer Adm.Dir. Sigmund Sørensen med sertifiseringen

Medarbeiderne i Polarkonsult er godt drillet og vil følge de rutiner som er dokumentert.

Her kan du se vårt Sertifikat