Polarkonsult leverer SO-dokumentasjon til Johan Castberg

25-03-2019

Polarkonsult i Harstad og Equinor har inngått avtale om leveranser til SO-dokumentasjon for Johan Castberg FPSO. Leveransen skal være fullført innen 1. mars 2020.

Arbeidet skal i første omgang omfatte prosjektkoordinering av arbeidet som skal gjennomføres av Polarkonsult og Equinor i utarbeidelse av materiellet. Rune Engebø hos Polarkonsult er allerede i gang som prosjektleder for denne delen av arbeidet. Han vil i praksis bruke mesteparten av sin tid det neste året. Prosjektkoordinator vil også bruke mye tid på å koordinere arbeid som gjennomføres på ulike steder, møter, workshops og kvalitetssikring

Polarkonsult samarbeider med SAT i Oslo om utarbeidelse av operasjonsprosedyrer for alle de ulike systemene om bord i FPSO’en. SAT har betydelig erfaring i denne type arbeid. Operasjonsprosedyrene opp- og nedkjørings rutiner for alle de 55 kompliserte systemene som danner bl.a. prosessanlegget på FPSO’en. Prosedyrene skal ved siden av daglig bruk i driftsfasen også benyttes i forbindelse med opplæring av personell i utrustningsfasen som vil bli gjennomført i Norge fra høsten 2020 og fram til feltet står produksjonsklart i 2022. Det vil bli lagt betydelig vekt på å levere digitale løsninger for interaktiv bruk på ulike flater; alt fra PC til IPad’s og AR briller (HoloLense).

Polarkonsult vil gjennomføre det meste av sitt arbeid fra sine lokaler i Equinor-bygget og i nært samarbeid med Johan Castberg Driftsforberedelser i Harstad og SAT. Polarkonsult er stolt av å få gjennomføre dette oppdraget, noe som befester selskapets rolle som leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien. Oppdraget vil på det meste engasjere 4-5 personer på heltid. Selskapet signerte nylig en rammeavtale på 9 år som gjelder teknisk avanserte analyser for både Norne og Johan Castberg.

På bildet Prosjektleder i Polarkonsult Rune Engebø (t.v.) sammen med Jan Torset Abrahamsen i Johan Castberg Driftsforberedelser, Equinor.