Styrket kapasitet og kompetanse på kontroll av løfteutstyr

14-09-2015

Vi har styrket vår kapasitet og kompetanse på kontroll av løfteutstyr på skip; kraner, bommer, palleheiser, m.m.

Våre to ingeniører, Sigbjørn Kristensen (til høyre) og Franck Johnsen påtar seg oppdrag på kort varsel.

Våre to ingeniører er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å kunne gjennomføre førstegangs- og periodisk kontroll av alt av løfteutstyr på skip; kraner, bommer, m.m.

Sigbjørn Kristensen - Kompetent person Kategori A (A-mann)
Tel: +47 77 05 84 23 - +47 905 89 489
sigbj.k@polarkonsult.com

Franck Johnsen - Kompetent person Kategori B (B-mann)
Tel: +47 77 05 84 11  - +47 995 29 623 
franck.j@polarkonsult.com

 

Godkjennelsen er gitt i henhold til Forskrift 17 Januar 1978, No 4.