Kontrakt på undervisningsfartøy til Senja VGS

09-03-2021

Troms og Finnmark fylkeskommune har signert kontrakt med Selfa Arctic om bygging av nytt undervisningsfartøy til Senja videregående skole. Polarkonsult har bistått fylkeskommunen i tilrettelegging av anbudskonkurranse og skal gjennomføre byggetilsyn for bygginga ved Selfa Arctic på Rødskjær. Fartøyet er 100% elektrisk!

Polarkonsult har utviklet kravspesifikasjon og bistått i anbudsprosessen med sluttføring av kontraktsforhandlinger. I det videre skal Polarkonsult gjennomføre byggetilsyn på vegne av- og i samarbeid med fylkeskommunens og skolens ansatte. Bildet viser Selfa sin Selfa Max 1099 som er 1 m kortere enn det fartøyet som skal leveres.

Utdrag av pressemeldingen fra Fylkeskommunen
Undervisningsfartøyet skal brukes av elevene som går naturbruk blå linje på Gibostad. Senja videregående skole er en av landets største naturbruksskoler, og det går i alt ca. 90 elever på blå linje.

- Skolen og fylkeskommunen har jobbet med fornying av eksisterende undervisningsfartøy i en årrekke. Dette er viktig for å sikre moderne utstyr i opplæringa, og det gir faget, skolen og elevene et skikkelig løft, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Teknisk utvikling
- Med et nytt opplæringsfartøy vil vi kunne videreutvikle den praktiske opplæringa for elevene som går på blå linje. Den tekniske utviklinga på fartøyssiden går fort, og vi er svært glade for at vi kan fornye oss, også på dette området, sier rektor Stein-Erik Svendsen.

- I hele prosessen med utvikling av nytt fartøy har fokus vært på hvordan vi kan gi elevene en best mulig opplæring på moderne utstyr. I tillegg har det vært svært viktig for oss å ha høyt fokus på lave utslipp. Derfor er vi glade for at vi nå har bestilt et fartøy som i daglig drift skal gå kun på strøm, avslutter rektor.

Elektrisk
Det nye fartøyet, som har en lengde på 12 meter og en bredde på 4,3 meter, vil få en stor batteripakke, dimensjonert for at daglig drift skal være 100 prosent elektrisk. Dersom det er behov for lengre seilaser har fartøyet også en dieselgeneratpr som kan stå for framdrift. Polarkonsult AS i Harstad har bistått skolen og fylkeskommunen i utarbeiding av konkurransegrunnlag og kontraktsspesifikasjon, og etter anbudsprosess og forhandlinger har det nå blitt underskrevet kontrakt med Selfa Arctic.

-Dette er et fantastisk oppdrag å få for Selfa og vi ser på det som enda en bekreftelse på at vi har framtidsrettet teknologi som egner seg særdeles godt for fartøy i kystnær drift. Troms og Finnmark fylkeskommune har kjørt en ryddig og grundig prosess, og vi kommer til å ende opp med et veldig framtidsrettet fartøy med en svært grønn profil. Vi er glade for at elevene ved Senja videregående skole skal få opplæring på et fartøy fra oss, et fartøy med minimale utslipp, og et fartøy der fokus på arbeidsmiljø og råvarebehandling er helt på topp, sier Ivar Jakobsen, avdelingsleder nybygg hos Selfa Arctic.

Framtida vår
- Jeg er glad for at vi i fylkeskommunen bidrar til både næringa og ikke minst ungdommen som skal satse og leve av fiskeri i nord. For oss som bor i Troms og Finnmark er dette ei viktig framtidsnæring å rekruttere til, avslutter fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).