Utvidet område for Fartøykontroll

11-06-2015

Vårt nedslagsområde for kontroll av fiskefartøy og lastefartøy under 15 m er ytterligere utvidet med representasjon på 3 nye steder. Vi har nylig etablert avtale med Knut Arne Mikalsen i Skjervøy,  Fjelldal Consulting i Trondheim og eget avdelingskontor i Bergen og vi er nå representert på 10 steder og vi dekker nå kysten fra Vestlandet og nordover.

Som GODKJENT FORETAK (GF) gjennomfører vi fartøykontroller og utsteder nødvendige sertifikater; både for Fiskefartøy, Laste- og servicefartøy samt fartøy for oljevernberedskap.

Kontrollene omfatter nå også servicefartøy for oppdrettsnæringen.

Se egen side: Fartøykontroll