PK-564 HYBRID FISKEFARTØYPK-564 Hybrid Kystfiskefartøy er designet for bankfiske og med sterkt fokus på å kunne levere fangst av høy kvalitet og til lav kostnad per kg. I utviklingen er det lagt stor vekt på miljøaspekt og gode arbeidsforhold. Fartøyet er derfor utstyrt med hybrid maskineri og batteripakker. Dette gir mulighet for hel-elektrisk drift under haling/dragning på feltet.

Specification

Fartøyet utrustes med valgfri størrelse på batteripakkene; 270 eller 375 kWh. Hybridanlegget gir mulighet for hel-elektrisk drift (også med med RSW) under haling/draging av bruk. Batteripakkene sørger for at generator kan kjøres på et optimalt effektområde i forhold til spesifikt forbruk og slitasje. Dette gir færre driftstimer, lavere vedlikeholdskostnader og lavere brennoljekostnader.

Batteribanken gir også mulighet for redusert støy i havn, samt gode arbeidsforhold under haling/dragning. Vi har utarbeidet et eget dokument for nærmere beskrivelse av miljøprofilen.

Fartøyet utrustes med tilpasset dekksutstyr; garnhaler, leggerull, dekkskran, vacuumtank, RSW anlegg, m.m.

Bauthruster på ca 80 kW i kombinasjon med høyeffektivt ror gir gode manøveregenskaper og mulighet for installasjon av et enkelt DynPos-anlegg.

Main data

Lengde over alt, Loa

20,90

m

Bredde på spant, B

8,00

m

Dybde i riss, hoveddekk

4,10

m

Dypgang, lastet

3,80

m

Dødvekt, max dypgang

220

t

Hastighet, max

12

kn

Brennolje

20

Lasterom

120

Hovedgenerator

850

kW

Framdriftsmotor, elektrisk

565

kW

Batteripakke

375

kWhMore information on this vessel can be obtained by contacting:

Project Engineer

Ole A. Andreassen

ole.a@polarkonsult.com
+47 957 33 628
Project engineer

Stian Morel

stian.m@polarkonsult.com
+47 986 03 234