Kontroll av løfteutstyr, kraner, m.m.

Vi gjennomfører førstegangs- og periodisk kontroll av alt av løfteutstyr på skip; kraner, bommer, m.m.

Kompetent person Kategori A - Sigbjørn Kristensen (til høyre)

Kompetent person Kategori B - Franck Johnsen (til venstre)

Kompetent person Kategori B - Anja-Renate Høiseth

Våre ingeniører er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å kunne gjennomføre førstegangs- og periodisk kontroll av alt av løfteutstyr på skip; kraner, bommer, m.m.

Sigbjørn Kristensen - Kompetent person Kategori A
Tel:  +47 905 89 489
sigbj.k@polarkonsult.com

Franck Johnsen - Kompetent person Kategori B
Tel:  +47 995 29 623 
franck.j@polarkonsult.com

Anja-Renate Høiseth - Kompetent person Kategori B
Tel: +47 924 25 093
anja.r.h@polarkonsult.com

Godkjennelsen er gitt i henhold til Forskrift 17 Januar 1978, No 4.