Kontroll av løfteutstyr, kraner, m.m.

Vi gjennomfører førstegangs- og periodisk kontroll av alt av løfteutstyr på skip; kraner, bommer, m.m.

Kompetent person Kategori A - Sigbjørn Kristensen (til høyre)

Kompetent person Kategori B - Franck Johnsen (til venstre)

Våre to ingeniører er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å kunne gjennomføre førstegangs- og periodisk kontroll av alt av løfteutstyr på skip; kraner, bommer, m.m.

Sigbjørn Kristensen - Kompetent person Kategori A (A-mann)
Tel: +47 77 05 84 23 - +47 905 89 489
sigbj.k@polarkonsult.com

Franck Johnsen - Kompetent person Kategori B (B-mann)
Tel: +47 77 05 84 11  - +47 995 29 623 
franck.j@polarkonsult.com

 

Godkjennelsen er gitt i henhold til Forskrift 17 Januar 1978, No 4.